ЕКСПО ЦЕНТЪР

Дворец на културата и спорта – Варна разполага с Експо център. В него има възможност да се разположат павилиони със складови помещения, оборудвани  с обособен кът за сядане. При нужда се изгражда сцена, оборудвана с  озвучителна техника и други удобства. Експо центърът предлага възможност за реорганизация на вътрешните площи за провеждане на изложби и други културни мероприятия. Достъпното му и атрактивно местоположение в Двореца, го прави подходящ за провеждането на базари, по-малки изложения, дегустационни събития, награждавания, изложби и др.

 

За запитвания: