Общи

Условия за ползване

Общи разпоредби

Ползвайки този сайт и предоставените в него услуги, Вие се съгласявате и приемате условията, изложени по-надолу. Ако не приемате някое от настоящите условия, Вие трябва да прекратите използването на сайта.

Собственост

Този сайт като цяло и всеки един от модулите в него или части от тях са собственост на „Дворец на културата и споръта“ ЕАД- Варна (наричано по- долу в Общите условия „ДКС” или Дворец на културата и спорта Варна). Цялото съдържание / информация или данните намиращи се в този сайт не могат да бъдат репродуцирани, копирани, разпространявани, продавани, препредавани или видоизменяни по никакъв начин без изричното писмено съгласие на ДКС Варна.

Информация за собственика

„Дворец на културата и споръта“ ЕАД- Варна, със седалище и адрес на управление /място на извършване на дейността/ адрес за кореспонденция: Република България, гр. Варна, район ……………. , бул. “………………“ №……, сградата на ДКС Варна, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към министерството на правосъдието с ЕИК ………………….., с регистрация по ЗДДС под № …………………, факс 052 / 647 781, е-mail: office@palaceofvarna.com

ПОТРЕБИТЕЛ:

Всяко лице, което е регистрирано в palaceofvarna.com и ползващо услугите, предоставени от сайта.

Нюзлетър

Бюлетин

Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна
Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна
Общи условия за ползване - Дворец на културата и спорта - Варна
× Изтегли програмата
Обади се