„Форум“ – счетоводна къща – вх. 3

„Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна

„Форум“ ЕООД предлага следните видове услуги на своите клиенти:

Счетоводни:

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието
 • изготвяне на годишни счетоводни отчети –
 • изготвяне на счетоводни отчети за нуждите и управлението на предприятието във формат и съдържание, съобразени с изискванията на клиента;
 • завеждане и поддържане на приходно – разходната документация;
 • подготвяне на документи за кандидатстване за банков заем и изготвяне на бизнес – планове
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
 • Обработване на касовите и банкови разплащания;
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складова наличност;
 • Консултации по счетоводни въпроси;
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии,;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;

2)Личен състав и ТРЗ:

 • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Поддържане на трудови досиета на служители
 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
 • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица
 • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации Образец 1 и 6, както и подаването им по електронен път към НАП;
 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
 • Създаване на платежни нареждания за задълженията към бюджета;
 • Обработка на болнични листовеи придружителни писма за НОИ;
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала
 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала;
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
 • Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

3)Данъци:

 • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
 • Попълване и подаване на данъчни декларации;
 • Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
 • Данъчни консултации.
 • консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО;

4)Съдебно-счетоводни експертизи
5)ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ

Направете запитване

Варна ДКС приема Левски - Дворец на културата и спорта - Варна

Варна ДКС приема Левски

02 фев. 2024

След двумесечна пауза този уикенд се подновява женското ни волейболно първенство. В среща от 8-ия кръг...

Билети за Евроволей 2023 - Дворец на културата и спорта - Варна

Билети за Евроволей 2023

28 авг. 2023

Билетите за Евроволей 2023 - волейболното събитие на годината, вече са в продажба! Нашата страна е...

Бойната карта на SENSHI 16 тази пролет: 26 водещи бойци от 15 държави излизат на ринга в 13 титанични срещи - Дворец на културата и спорта - Варна

Бойната карта на SENSHI 16 тази...

10 май 2023

Международната бойна галавечер ще се проведе на 13 май 2023 г. във Варна Професионалната бойна галавечер SENSHI отново...

SENSHI 16 – зашеметяващо издание и още повече екшън на 13 май - Дворец на културата и спорта - Варна

SENSHI 16 – зашеметяващо издание и...

07 май 2023

16-ото издание на професионалната  бойна галавечер SENSHI ще предложи спиращи дъха двубои, нажежаващ адреналин и бойци, които ще дадат всичко от себе...

Най-доброто от SENSHI 15 - Дворец на културата и спорта - Варна

Най-доброто от SENSHI 15

10 апр. 2023

SENSHI 15 беше вълнуваща бойна вечер, в която участваха някои от най-добрите бойци по бойни изкуства...

Световна купа по хандбал - Дворец на културата и спорта - Варна

Световна купа по хандбал

14 фев. 2023

След организираните Европейски първенства през 2016, 2019, 2021 и 2022г., Българска Федерация Хандбал и град Варна,...

Havasi Symphonic – NEW SHOW - Дворец на културата и спорта - Варна

Havasi Symphonic – NEW SHOW

31 ян. 2023

ХАВАШИ идва с новото си шоу в София и Варна Прочутият унгарец ще гостува за първи...

Програма жени за спортно-състезателната 2021/2022 г. - Дворец на културата и спорта - Варна

Програма жени за спортно-състезателната 2021/2022 г.

03 фев. 2022

№Участващи отбориПърви екипВтори екипЗала1ВК „Марица“ ПловдивжълтсинСила2ВК ЦСКА СофиячервенбялВасил Симов3ВК „Перун“ ВарнасинчервенМладост ДКС4ВК „Локомотив Нидо“ Софиячервено-черночерно-червенЛокомотив5ВК „Берое“...

Нюзлетър

Бюлетин

„Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна
„Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна „Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна „Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна „Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна „Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна
„Форум“ – счетоводна къща – вх. 3 - Дворец на културата и спорта - Варна
Обади се